Dodací podmínky zboží

Tyto podmínky jsou platné od 21. listopadu 2018

Dodací a podmínky zboží.

Zakoupené zboží do ceny 20 000,- Kč bez DPH Vám doručíme dobírkou na  adresu v ČR. Pokud se jedná o zboží v ceně 20 000,- a více, doporučujeme Vám využít naší nabídku „Doprava a instalace“.Doprava a instalace. Zboží v ceně 20 000,- a více, dovezeme na místo užití (v ČR), vybalíme, uvedeme do provozu a provedeme základní zaškolení obsluhy naším technikem. Tato služba je poskytována zdarma.

Ekologická likvidace
Zpětný odběr a ekologickou likvidaci elektrozařízení zajišťuje společnost SARTALEX zapojením do kolektivního systému ASEKOL, smlouva číslo 2005/10/10/419. Tím se firma SARTALEX stává členem systému, který financuje nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 9. Jedná se o přístroje pro monitorování a kontrolu podle přílohy č. 7 k zákonu o odpadech a pod evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému K004/05-ECZ.

Likvidace obalů
Ekologickou likvidaci obalů dodaných společně se zakoupeným zbožím  řeší firma SARTALEX : „ROZHODNUTÍ “ Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10, č.j. OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005, jehož platnost je do 31.12.2012 tímto osvědčuje, že firma SARTALEX uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKOKOM, a. s. pod klientským číslem EK-F06020970 a bylo jí vystaveno osvědčení.
Toto osvědčení potvrzuje plnění povinnosti podle zákona o obalech se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. C) smlouvy o sdruženém plnění.

Informace pro zákazníky
V případě, že se budete chtít informovat o našich produktech nebo službách, o nákupu na E-shopu, s nákupem poradit, nebo vyřídit reklamaci, můžete se na nás obrátit e-mailem obchod@sartalex.cz, nebo telefonicky na linku 475 511 355.