Servis průmyslových vah

Servis, opravy, kalibrace, náhradní díly

Firma SARTALEX zajišťuje servis, opravy a kalibrace průmyslových po celém území ČR. Svá servisní střediska má v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Liberci a Frýdku-Místku.

V Ústí nad Labem pracují 2 technici, v ostatních střediscích po 1. Celkem se tedy jedná o 6 techniků, kteří jsou pravidelně školeni u výrobce Sartorius přímo v Goettingenu. SARTALEX vynakládá nemalé finanční prostředky na školení, vzdělávání a softwarovou podporu. Naši technici jsou vybaveni aktuálním softwarem pro opravu vah a pokud poptáváte servis pro Vaše váhy, zajímejte se o kompetentnost servisního technika, který Vám nabízí své služby. Zjistěte si zda je vybaven alespoň certifikátem o školení u výrobce, případně zda má přístup do placené softwarové podpory výrobce. Jen tak předejdete nekompetentním zasáhům nevyškolených techniků, které mohou znehodnotit Vaši váhu. Bez zapojení třetí osoby nebo firmy Vám dodáme náhradní díly přímo od výrobců.

V ceně vah nad 20 000 Kč bez DPH, které nabízí firma SARTALEX je již započítán dovoz váhy na místo určení v ČR, její vybalení, uvedení do provozu, kalibrace a krátké zaškolení obsluhy jedním z našich techniků.

V případě záruční opravy je pro každou váhu uvedenou tímto způsobem do provozu jednoznačně určen technik, který závadu odstraní (dle podmínek v záručním listě).

V případě uzavření smlouvy s tímto technikem provádí technik pravidelný servis váhy včetně její kalibrace. Kalibrace vah je prováděna závažím, které je dle zákona ověřeno (navázáno) na závaží ČMI (Český metrologický institut).

Servisní místa firmy SARTALEX v ČR