Servis průmyslových vah

Servis, opravy, kalibrace průmyslových vah

Firma SARTALEX zajišťuje servis, opravy a kalibrace průmyslových po celém území ČR. Svá servisní střediska má v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Liberci a Frýdku-Místku.

V Ústí nad Labem pracují na servisu a kalibraci 2 technici, v ostatních střediscích po 1. Celkem se tedy jedná o 6 techniků, kteří jsou pravidelně školeni u výrobce Sartorius přímo v Goettingenu. SARTALEX vynakládá nemalé finanční prostředky na školení, vzdělávání a softwarovou podporu k zajištění nejkvalitnějších služeb v oblasti servisu a kalibrace průmyslových vah Minebea. Naši technici jsou vybaveni aktuálním softwarem pro diagnostiku a opravy vah a pokud poptáváte servis pro Vaše váhy, zajímejte se o kompetentnost servisního technika, který Vám nabízí své služby. Zjistěte si zda je vybaven alespoň certifikátem o školení u výrobce, případně zda má přístup do placené softwarové podpory výrobce. Jen tak předejdete nekompetentním zásahům nevyškolených techniků, které mohou znehodnotit Vaši průmyslovou váhu. Bez zapojení třetí osoby nebo firmy Vám dodáme náhradní díly přímo od výrobců.

V ceně průmyslových vah nad 20 000 Kč bez DPH, které nabízí firma SARTALEX je již započítán dovoz průmyslové váhy na místo určení v ČR, její vybalení, uvedení do provozu, kalibrace průmyslové váhy a krátké zaškolení obsluhy jedním z našich techniků.

V případě záruční opravy průmyslové váhy je pro každou průmyslovou váhu uvedenou tímto způsobem do provozu jednoznačně určen technik, který závadu odstraní (dle podmínek v záručním listě).

V případě uzavření smlouvy s tímto technikem provádí technik pravidelný servis průmyslové váhy včetně její kalibrace. Kalibrace průmyslových vah je prováděna závažím, které je dle zákona ověřeno (navázáno) na závaží ČMI (Český metrologický institut).

Servisní místa firmy SARTALEX v ČR určená k servisu průmyslových vah