Napájecí zdroje

K vahám Sartorius umístěných v nebezpečném Ex prostředí ohroženého výbuchem je nutné objednat vhodný napájecí zdroj, který není započten v základní ceně váhy. Zdroje jsou v zásadě dvojího druhu a dělí se podle umístění.

1) Zdroje k umístění přímo do nebezpečného prostředí Ex

Tyto zdroje mohou být umístěny v nebezpečném prostředí v blízkosti váhy. Standardní délka kabelů na primární i sekundární straně zdroje je 3 m. Jejich nevýhodou je obvykle vyšší pořizovací cena.

Přehled dostupných vah a k nim náležících zdrojů do prostředí Ex:

Označení zdroje
YPSC01-X YRB02-X YPS02-XV24 YPS05-XD YPS03-XDR
Kompletní váhy – označení
EB-X      X (1)      X
EC1XS      X (2)       X
Signum Ex        X      X         X
Indikátory (displeje)
CAIXS2        X      X          X
Plošiny
IS-X        X      X          X

(1) jen s propojovacím kabelem YCC02-XRBEX
(2) jen se speciálním kabelem (obj. č. VF3728)
Plošiny CombicsIFXS a IUXS jsou napájeny z indikátoru, proto nejsou uvedeny v tabulce

2) Zdroje k umístění do bezpečného prostředí (mimo Ex)

Tento typ zdroje je nutné umístit do bezpečného prostředí, obvykle za přepážku, která oděluje bezpečné prostředí od nebezpečného. Primární kabel zdroje má standardní délku do 3 m pro připojení zdroje do běžné zásuvky. Sekundární kabel je naopak několikanásobně delší, protože vede průrazem v oddělovací přepážce k samotné váze, která je umístěna v nebezpečném Ex prostředí. Průraz v přepážce musí být odborně utěsněn, aby nedošlo k porušení oddělení obou prostředí. Standardní délka sekundárního kabelu je 20 m, u některýh zdrojů lze jeho délku za příplatek prodloužit. Výhodou těchto zdrojů jsou obvykle menší pořizovací náklady.

Přehled dostupných vah a k nim náležících zdrojů do bezpečného prostředí (mimo Ex):

Označení zdroje
YPSC01-Z 69308-011 YPS02-XV24 YPS05-ZD
Kompletní váhy – označení
EB-X       X
EC1XS       X
Indikátory (displeje)
CIXS3        X      
         X
Plošiny
IS-X        X          X

Plošiny CombicsIFXS a IUXS jsou napájeny z indikátoru, proto nejsou uvedeny v tabulce.